Słowo dla Smyka odcinek 25: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Komentarz do Ewangelii dla dzieci
3 V 2024
ks. Mariusz Słonina, proboszcz parafii MB Królowej Polski we Włosani
www.ekatecheza.pl