Słowo dla Smyka odc. 29: Uroczystość Najświętszej Trójcy

Komentarz do Ewangelii dla dzieci
26 V 2024
ks. Mariusz Słonina
www.ekatecheza.pl