Słowo dla Smyka odc. 28: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Komentarz do Ewangelii dla dzieci
19 V 2024
x. Mariusz Słonina, proboszcz parafii MB Królowej Polski we Włosani, Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
www.ekatecheza.pl