Słowo dla Smyka odc. 26: VI Niedziela Wielkanocna

Komentarz do Ewangelii dla dzieci
5 V 2024
ks. Mariusz Słonina, proboszcz parafii MB Królowej Polski we Włosani
www.ekatecheza.pl