Słowo dla Smyka odc. 14: I niedziela Wielkiego Postu

Komentarz do Ewangelii dla dzieci
18 II 2024
x. Mariusz Słonina, proboszcz parafii MB Królowej Polski we Włosani
www.ekatecheza.pl
Słowa Ewangelii wg św. Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 12- 15).