Słowo dla Smyka: 25 grudnia 2023

Słowo dla Smyka: 25 grudnia 2023
Komentarz do Ewangelii dla dzieci
ks. Mariusz Słonina proboszcz parafii MB Królowej Polski we Włosani
Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Łk 2, 10-11