Komentarz do Ewangelii dla dzieci – 4 niedziela Adwentu

Komentarz do Ewangelii dla dzieci na 4 niedzielę Adwentu
ks. Mariusz Słonina, proboszcz parafii MB Królowej Polski we Włosani