Babcia Jadzia czyta – W ostatniej chwili

Opowiadanie – W ostatniej chwili

Opowiadanie pochodzi z numeru: Staś luty 2024