Babcia Jadzia czyta – Święty biskup patron Polski

Opowiadanie pochodzi z numeru: Staś maj 2024