Babcia Jadzia czyta – Niedziela palmowa

Opowiadanie pochodzi z numeru: Staś marzec 2024