Redakcja

Wydawca: Wydawnictwo św. Stanisława BM, GRUPA Fr3 Sp. z o.o., ul. Straszewskiego 2/9, 31-101 Kraków
Zespół redakcyjny: Agnieszka Socha (red. naczelny), s. Zofia Szymanek ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, Agnieszka Bialik, Jacek Socha.
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Kościelniak.
Osoby współpracujące: s. Anastazja Pustelnik FDC, Ewa Stadtmüller, Joanna Szarkowa, Aneta Staszczyk, Anna Drozd. Ilustracje: Jacek Socha, Marek Sojka, Julia Kisiel.
Adres redakcji: ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków, tel: 12 25 75 339, www.stasmiesiecznik.pl, e-mail: redakcja@stasmiesiecznik.pl,
Opracowanie graficzne: Magdalena Golik
Druk: Drukarnia Gryfix

Marketing i reklama: Agnieszka Bialik, e-mail: reklama@stasmiesiecznik.pl